ΕΣΠΑ

Πρώτη Ύλη Πλαστικού

Ημιδιαφανές γαλάκτωμα συμπολυμερών ριτηνών PVA πρόσθετο για εργασίες βαφής. Χρησιμοποιείται και ως αστάρι πλαστικών, ενισχυτικό υδροχρωμάτων, πλαστικών και ακρυλικών.