fbpx

GS-41 Flex Adhesive with High Flexibility

GS-41 është ng jitës fleksibil për pllaka qeramike për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme. Në
përbërje përvec mbushësve dhe aditivëve ka edhe lidhës të fortë që e bënë edhe rezistentë dhe
fleksibil edhe për sipërfaqe të jashtme dhe të vështira.