fbpx

GS-40 Economy Tile Adhesive

GS-40 Economy është ng jitës për pllaka qeramike për sipërfaqe të brendshme. Në përbërje ka
mbushës mineral dhe aditivë cilësor prandaj është edhe ng jitës I fortë për sipërfaqe të brendshme