fbpx

GS-40 Standard Tile Adhesive

GS-40 Standard është ng jitës për pllaka qeramike për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.
Në përbërje përvec mbushësve dhe aditivëve ka edhe lidhës që e bënë edhe ng jitës të fortë dhe
rezistentë si për sipërfaqe të brendshme ashtu edhe për ato të jashtme.