fbpx

GS-30 Standard Ciment Based Tile Adhesive

GS-30 është ng jitës tejet i fortë, shërben për ng jitjen e pllakave izoluese si nga polistiroli (EPS dhe
XPS) ashtu edhe nga leshi i gurit.