fbpx

Elite

Ngjyrë plastike me cilësi të lartë, duke arritur vlera të shkëlqyera për para, me mbulim të madh dhe qëndrueshmëri. Ideal për përdorim profesional ku kërkohet pikturë e shpeshtë dhe freskim i hapësirave të brendshme.