Metal Life Epoxy

Sistemi Epoxy bojë përdoret si anticorrosive substrate 2K Primer 728 dhe ngjyra final 2R FERRO TOP 104. Arrihet kombinimi i mbrojtjes së lartë të sipërfaqeve metalike në mjedise shumë korrozive dhe rezistencë të lartë ndaj streset mekanike, të tilla si fërkime dhe gërvishtjet . Ky sistem 2K epoxy përdoret për aplikimin në struktura metalike në ambjente të brëdshme dhe është i përshtatshëm për lyerien e të rejave dhe për mbajtjen e atyre qe ekzistojnë. Në mënyrë të konsiderueshme zgjat jetën e të gjitha llojëve të metalikeve të ndërtimit dhe përmirëson në këtë mënyrë përformancën e sistemit.