Ελληνική Εταιρία Παραγωγής Χρωμάτων

Χρωστικές

TSC KU-C WHITE

TSC LS-C LIGHT BLUE

TSC MS-C YELLOW

TSC NS-C RED

TSC PS-C GREEN

TSC QS-C YELLOW

TSC RS DARK BLUE

TSC TS YELLOW OXIDE

TSC US-C ORANGE

TSC VS-C RED

TSC WS-C UMBER

TSC YS-C RED OXIDE

TSC BS-C MAGENDA

TSC AS-C MEDIUM BLACK

TSC JS-C DARK BLACK

TSC XS LIGHT BLACK

TSC ZS VIOLET

TSC CS-C TRANS OXIDE

TSC DS-C TRANS OXIDE

AS 537BASJP CASATI

BS 537BBSJP CASATI

CS 537BCSJP CASATI

DS 537BDSJP CASATI

KU 537BKUJP CASATI

LS 537BLSJP CASATI

PS 537BPSJP CASATI

QS 537BQSJP CASATI

RS 537BRSJP CASATI

TS 537BTSJP CASATI

US 537BUSJP CASATI

VS 537BVSJP CASATI

WS 537BWSJP CASATI

YS 537BYSJP CASATI

MS 537BMSJP CASATI

NS 537BNSJP CASATI

ECOTINT YELLOW A1-Y

ECOTINT ORANGE A2-O

ECOTINT RED A3-R

ECOTINT VIOLET A5-V

ECOTINT OXIDE GREEN A6-GO

ECOTINT YELLOW B1-Y

ECOTINT YELLOW B2-YO

ECOTINT BLUE B4-B

ECOTINT GREEN B5-G

ECOTINT WHITE B6-WO

ECOTINT BLACK B7-SO

ECOTINT OXIDE BLUE C1-BO

ECOTINT OXIDE YELLOW C2-YO

ECOTINT RED E2-R