Ελληνική Εταιρία Παραγωγής Χρωμάτων

Δομικά Χημικά

SUPERLIT-C

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων. Το SUPERLIT-C αντικαθιστά τον ασβέστη. Είναι ένα άριστο πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων για σοβά, κτίσιμο, διαστρώσεις και πλακοστρώσεις. Παρέχει στα τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεoνεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματά του ασβέστη.


  1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  3. ΑΡΑΙΩΣΗ
  4. DOWNLOADS
• 1lt
• 4lt
• 10lt
• 20lt
• Αναδευτήρας χειρός
Για κτίσιμο: 50gr σε 25Kgr τσιμέντο
Για σοβάδες: 80gr σε 25 Kgr τσιμέντο

Κατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος TDS

 

 

 

 

• Η επιφάνεια θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα με τις προδιαγραφές της τσιμεντοκονίας που πρόκειται να εφαρμοστεί
• Προστίθεται με το νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του τσιμεντοκονιάματος.
• Αναδεύστε πολύ καλά με αναδευτήρα χειρός.
• Λόγω της δράσης του το απαιτούμενο νερό της τσιμεντοκονία μειώνεται
• Σε περίπτωση υπερδοσολογίας (πάνω από 0,5% επί του βάρους του τσιμέντου) μειώνεται η συνοχή του κονιάματος

<