Δομικά Χημικά

SUPERLIT

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων – αντί ασβέστη. Το SUPERLIT αντικαθιστά τον ασβέστη. Είναι ένα άριστο πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων για σοβά, κτίσιμο, διαστρώσεις και πλακοστρώσεις. Παρέχει στα τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεoνεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματά του ασβέστη.


  1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  3. ΑΡΑΙΩΣΗ
  4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• 1lt
• 4lt
• 10lt
• 20lt
• Αναδευτήρας χειρός
Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης των τσιμεντοκονιαμάτων σε αναλογία 1:1 έως 1:2

Κατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος TDS

 

 

 

 

• Η επιφάνεια θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα με τις προδιαγραφές της τσιμεντοκονίας που πρόκειται να εφαρμοστεί
• Προστίθεται με το νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του τσιμεντοκονιάματος.
• Αναδεύστε πολύ καλά με αναδευτήρα χειρός.

<