Ελληνική Εταιρία Παραγωγής Χρωμάτων

  • Στόχος μας η δημιουργία προϊόντων άριστης ποιότητας και ασφάλειας. Έχουμε πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 και παράγουμε ακολουθώντας αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.
  • Από το 1991 δραστηριοποιούμαστε και στις αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα των Βαλκανίων εξάγοντας τα προϊόντα μας με σημαντικό μερίδιο συμμετοχής των εξαγωγών στις πωλήσεις.
  • Συνεχής αναβάθμιση και ανανέωση των υποδομών, του παραγωγικού εξοπλισμού και του εταιρικού στόλου.
  • Ενδυνάμωση του δικτύου διανομής σε όλη την Ελλάδα με τακτικές επισκέψεις υπευθύνων πωλήσεων και διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες μας.
  • Διάθεση καινοτόμων, εύχρηστων και υψηλής ποιότητας ιδιοπαραγόμενων προϊόντων.