Ελληνική Εταιρία Παραγωγής Χρωμάτων

Επιδιώκουμε να δημιουργούμε κέρδος στους πελάτες και συνεργάτες μας και να αποτελούμε την 1η επιλογή τους διατηρώντας πάντοτε ακέραιη τη φιλοσοφία του Επιχειρείν με Ήθος. Επιλέξτε να συνεργαστείτε μαζί μας για:

  • Διαχρονικές συνεργασίες με ήθος.
  • Εμπειρία και υπευθυνότητα στις πωλήσεις.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επιλογή, τη βέλτιστη εφαρμογή & την προώθηση των προϊόντων.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.
  • Customization προϊόντων.
  • Οργανωμένο και φιλικό τμήμα Customer Service.
  • Διανομή σε πολλά σημεία παράδοσης.
  • Συνεχείς προσφορές και ανανεώσεις ειδών.