ΕΣΠΑ

Στεγανοποίηση / Υγρομόνωση Κτηρίων & Λοιπών Δομικών Κατασκευών

steganwsi 1

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

Στεγανοποίηση/υγρομόνωση είναι η επικάλυψη επιφανειών σε κτήρια ή άλλες δομικές κατασκευές με κατάλληλα υλικά, έτσι ώστε να μην είναι διαπερατές από το νερό. Συνήθως  στόχος είναι να κρατήσουμε τα νερά έξω από μια κατασκευή π.χ. στεγανοποίηση ενός δώματος ή ταράτσας, ενός τοίχου, ενός υπογείου κλπ.(δηλαδή έξω από το περίβλημα του κτιρίου).

Η σωστή στεγανοποίηση είναι απαραίτητη, λόγω των πολλαπλών  προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στα εσωτερικά τμήματα μιας οικοδομής και  γενικότερα ενός κτηριακού συγκροτήματος.

Στις εφαρμογές στεγανοποίησης/υγρομόνωσης δώματος ή ταράτσας,  χρησιμοποιούνται δυο (2) κατηγορίες υλικών :

Α) τα επαλειφόμενα (ελαστομερή ακριλικά, ασφαλτικά βερνίκια, πολυουρεθανικά,  τσιμεντοειδή γαλακτώματα κτλ) και

Β) οι μεμβράνες (ασφαλτόπανα, υαλοϋφάσματα, PVC, EPDM, HDPE, αυτοκόλλητες, ταινίες αρμών κτλ).

Συνήθως στη φάση της κατασκευής των κτηρίων (ιδιαίτερα των οικοδομών), δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για εξειδικευμένη στεγανοποίηση, πλην ειδικών κατασκευών. Με την πάροδο όμως των δεκαετιών λόγω φθορών (πχ ρωγμών σε μωσαϊκά ταρατσών, σκασίματα επιχρισμάτων κτλ), τίθεται επιτακτικά το θέμα της στεγανοποίησης διαφόρων επιφανειών.

Για την σωστή επιλογή του υλικού που θα επιλέξουμε,  πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, το είδος και το υλικό της επιφάνειας  (ταράτσα, δώμα, βεράντα, υπόγειο, ζαρντινιέρα κτλ) και το κόστος  που αντέχει η τσέπη μας.

Στεγανοποίηση-υγρομόνωση δώματος/ταράτσας με επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυλικό  υλικό  επίστρωσης. 

ΥΛΙΚΑ

Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό δωμάτων/ταρατσών.

Aστάρι  επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών.

Υαλόπλεγμα (Fiberglass) για την ενίσχυση στεγανωτικών επιστρώσεων ή

Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών επιστρώσεων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σπάτουλα, κοπίδι, πινέλο μεσαίο, ρολό με κοντάρι.

ΣΤΟΧΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγανοποίηση/υγρομόνωση των δωμάτων/ταρατσων θα πρέπει να εξασφαλίζει την στεγανότητά τους και να προσφέρει αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση ανεξάρτητα από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτουν τα περισσότερα  επαλειφόμενα ελαστομερή προϊόντα, τα οποία δημιουργούν μία συνεχόμενη ελαστική μεμβράνη, χωρίς αρμούς ή ενώσεις και χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση/υγρομόνωση επιφανειών δωμάτων/ταρατσών αλλά και για τοπική στεγάνωση ρωγμών.

Τα προϊόντα αυτά παρέχουν ικανοποιητική πρόσφυση με τα υπάρχοντα υλικά του υποστρώματος, ελαστικότητα, ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Για αυτούς τους λόγους αποτελούν μια απλή, σίγουρη και εύκολη στην εφαρμογή της λύση, ακόμα και σε δύσκολα σημεία στεγανοποίησης (π.χ. ενώσεις με ταρατσομόλυβα, γωνίες, ακμές κλπ.). Επιπλέον

Λόγω της εύκολης εφαρμογής τους τα ελαστομερή προϊόντα στεγάνωσης, είναι ιδανικά για την εκ των υστέρων στεγανοποίηση δωμάτων καθώς και για επισκευές υφιστάμενων υποδομών στεγάνωσης.

Εφαρμόζονται σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα των δωμάτων, όπως σκυρόδεμα, μωσαϊκό, ταρατσόπλακες κλπ. Επιπλέον είναι και η πιο οικονομική λύση από άλλες εφαρμογές στεγανοποίησης/υγρομόνωσης.

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την πάροδο κάποιων ετών, πιθανόν να υπάρξει καταπόνηση του ελαστομερούς επιστρώματος, από την ηλιακή ακτινοβολία, την επισκεψιμότητα  του δώματος/ταράτσας, οπότε καλό είναι να γίνεται μια περιοδική συντήρηση με επάλειψη της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθολική στεγανοποίηση επιφάνειας δώματος

1. Καθαρίζουμε καλά την υπάρχουσα επιφάνεια, ώστε να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.

2. Κατόπιν ασταρώνουμε την επιφάνεια με κατάλληλο  αστάρι που θα δημιουργήσει το απαραίτητο υπόστρωμα που θα υποδεχθεί το μονωτικό υλικό.

3. Μετά το στέγνωμα του ασταριού  (1-2 ώρες), επαλείφουμε την επιφάνεια με το ελαστομερές προϊόν χρησιμοποιώντας βούρτσα ή ρολό σε 2 στρώσεις,. Η δεύτερη στρώση θα γίνει σταυρωτά και αφού στεγνώσει η πρώτη.

4. Οταν υπάρχουν ρωγμές στην επιφάνεια του δώματος/ταράτσας, επιβάλλεται  η τοπική, κατά μήκος των ρωγμών, ενίσχυση της ελαστομερούς μεμβράνης με μια ταινία πολυεστερικού υφάσματος (φάρδους περίπου 10 εκ) ή υαλοπλέγματος.

Στην περίπτωση αυτή, μετά το στέγνωμα του ασταριού, γίνεται επάλειψη με ελαστομερές υλικό κατά μήκος των ρωγμών και ενώ αυτό είναι ακόμη νωπό, τοποθετείται η ταινία του υαλοπλέγματος ή του πολυεστερικού υφάσματος.

5. Αφού στεγνώσουν αυτές οι στρώσεις (με υαλοπλέγμα ή του πολυεστερικό ύφασμα),  στις ρωγμές, θα ακολουθήσουν μια ή δυο (για καλύτερο αποτέλεσμα) επαλείψεις όλης της επιφάνειας του δώματος/ταράτσας με το υλικό της ελαστομερούς μεμβράνης. Η δεύτερη επάλειψη θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

6. Καλό είναι η στεγανοποίηση να επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες του δώματος/ταράτσας(περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 10-15 εκ. προκειμένου να διαμορφωθεί μια στεγανολεκάνη.

Τοπική στεγάνωση ρωγμών

1. Καθαρίζουμε καλά την υπάρχουσα επιφάνεια, ώστε να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.

2. Κατόπιν ασταρώνουμε την επιφάνεια με κατάλληλο αστάρι, μόνο κατά μήκος των ρωγμών και σε πλάτος 10 εκ, που θα δημιουργήσει το απαραίτητο υπόστρωμα που θα υποδεχθεί το μονωτικό υλικό.

3. Αφού στεγνώσει το αστάρι, εφαρμόζεται η πρώτη επάλειψη του με ελαστομερές υλικό κα ενώ αυτό είναι ακόμη νωπό, τοποθετείται η ταινία του υαλοπλέγματος ή του πολυεστερικού υφάσματος.

4. Αφού στεγνώσουν αυτές οι στρώσεις (με υαλοπλέγμα ή πολυεστερικό ύφασμα) στις ρωγμές, θα ακολουθήσουν 1 ή 2 (για καλύτερο αποτέλεσμα) επαλείψεις με το ελαστομερές υλικό. Η δεύτερη επάλειψη θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Οι εργασίες στεγανοποίησης/υγρομόνωσης σε δώματα/ταράτσες υφιστάμενων κτηρίων και οικοδομών με την παραπάνω τεχνική-μεθοδολογία μπορούν να γίνουν από όλους μας, εφόσον προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία.  

Δεν εκτελούμε εργασίες στεγανοποίησης όταν υπάρχουν πολλά σύννεφα ή υγρασία στο περιβάλλον καθώς και πιθανότητα βροχής. Η ιδανικότερη εποχή για τέτοιες εργασίες είναι από Μάιο έως και Σεπτέμβριο.   

Στα σημεία του δώματος/ταράτσας που δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα, με ενίσχυση της μόνωσης με την προσθήκη ταινιών πολυεστερικού υφάσματος ή υαλοπλέγματος. Ακόμα μπορούμε να αναζητήσουμε πιο ισχυρό ελαστομερές υλικό (μεμβράνη) για επάλειψη στα συγκεκριμένα σημεία.